Δείπνα Vegan

Δεν έπρεπε να έχετε φτιάξει μια LOADED BURGER SALAD αλλά, τι είναι έτοιμο; Αυτό έχει γίνει…

Should you haven’t made a LOADED BURGER SALAD but, whatchu ready on?! This has change into a staple over right here for us simply because it’s so darn simple to drag collectively! I really like them loaded with typical burger toppings however you would simply get tremendous inventive with what you add 🤩

burger salad deets 👇🏼
[base of lettuce + cooked burger patty (short cut: use the frozen grass fed beef burgers from traderjoes )+ sliced avocado + pickles + tomatoes + thedefineddish creamy jalapeño dressing dripped over the top to really take it up a notch + roasted potatoes (tossed in avo oil, garlic powder, onion powder, & salt and pepper – baked at 400 for 30 mins)]

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek