Δείπνα Vegan

Ωχ όιιιιι εδώ είναι ένα αναιδές μικρό Mac Assault που σκάρωσα την αντίθετη μέρα! Ο…

Oi oiiiii right here’s a cheeky little Mac Assault I scranned at themarblearchmcr the opposite day! 🧀

There have been solely two vegan choices however 50% off their choose menu Mon-Thurs meant I bagged this for about £four which was grrrrrrrr8 as a result of JANUARY IS NEVER ENDING AND I’M SKINT AF 💸

Σχετικά Άρθρα

9 Σχόλια

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek