Δείπνα Vegan

NEW YAWK BAGEL με εξαιρετικά τεράστια ζωντάνια «Den's Hedge» τι απόλυτη μαγεία…

🇺🇸 NEW YAWK BAGEL 🥯 with extra huge ‘Den’s Hedge’ vitality gardenofveden 😏

squeakybeanveg what absolute witchcraft went into making this vegan pastrami?! It’s bangs arduous!! Plz ship me a lifetime provide and I promise I’ll title my first born little one* after whoever invented it. Furreal.

Right here’s the breakdown:

🌱 nybakeryco Sesame Bagel
🌱 squeakybeanveg Pastrami Deli Slices aka Meals of the Vegan Gods
🌱 hellmannsuk Vegan Mayo
🌱 frenchs American Mustard
🌱 Spinach, Pickled Pink Cabbage & Cornichons

*fur kids solely. Human infants needn’t apply.

Σχετικά Άρθρα

24 Σχόλια

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek