Δείπνα Vegan

Δεν μαθαίνω για εσάς, ωστόσο είμαι αρκετά βέβαιος ότι μπορεί να μείνω μακριά από την πίτσα και τη σαλάτα…

I don’t learn about you however I’m fairly positive I might stay off pizza and salad 😂 we had a little bit date evening in final evening and picked up these delish pizzas and salad from bakerscrust! So handy and so yummy 🙌🏼

When Mikey and I first began courting this was our go-to meal – I do know it’s a traditional combo, however will all the time remind me of him/our early courting days 🥰

Dinner particulars 👉🏼 we obtained a “household dinner deal” that included two pizzas with toppings of your selection + a wine nation salad!

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek