Δείπνα Vegan

Δεν ανακαλύπτω για εσάς όμως τόσο γρήγορα γιατί το κλίμα αρχίζει να ζεσταίνεται, οι σκέψεις μου είναι…

I don’t find out about you however as quickly because the climate begins to get heat, my thoughts instantly goes to BURGERS! There’s simply one thing about them that jogs my memory of spring and summer time 🙌🏼 we whipped these up and had some roasted candy potato fries on the facet and it was so darn good!!

We topped ours with the fundamentals: ketchup + avo oil mayo + mustard + pickles + tomato + onion + lettuce wrap

Japanese candy pots 👉🏼 [slice potatoes into fries + preheat oven to 400 and lay potatoes on sheet pan lined with parchment paper + spray with avocado oil and season to your liking + bake for 20 mins, flip, bake for another 20 mins]

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek