Δείπνα Vegan

Και πάλι στο Bullsh*t μου με αυτό το ελκυστικό Loaded Hummus Flatbread Αγοράσαμε. – Χούμου…

Again on my Bullsh*t with this attractive Loaded Hummus Flatbread 🫓

⭐️ We bought;

- Χούμους
– Cucumber & Fancy Toms
– Roasted Chickpeas
– Rocket
– Purple Onion
– Pickled Purple Cabbage

‼️Should you’re not roasting chickpeas, kind it out. Drain the beautiful little bastards, smother them in olive oil, smoked paprika, smoked salt, cracked black pepper and garlic powder, give them a shake about (I like to recommend doing this to music) so that they’re properly coated and bang ‘em in at 180 levels till they’re crispy.

They’re lush as toppings on nearly the whole lot, and on their very own as a crunchy lil ‘wHeRe dO yOu GeT uR pRoTeIN’ smashing snack 💯

Σχετικά Άρθρα

24 Σχόλια

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek